Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja
 2. Az adatkezelő adatai
  2.1     Adatvédelmi tisztviselő
 3. A kezelt személyes adatok köre
  3.1     Regisztrációs során megadandó személyes adatok
  3.2     Technikai adatok
  3.3     Cookie-k (Sütik)
  3.3.1 A sütik feladata
  3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
  3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
  3.4     Online rendeléshez kapcsolódó adatok
  3.5     Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
  3.6     Hírlevélhez kapcsolódó adatok
 4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
 5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
  5.1     Általános adatkezelési irányelvek
 6. Az adatok fizikai tárolási helyei
 7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
 8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  8.1     Tájékoztatáshoz való jog
  8.2     Az érintett hozzáféréshez való joga
  8.3     Helyesbítés joga
  8.4     Törléshez való jog
  8.5     Az adatkezelés korlátozásához való jog
  8.6     Adathordozáshoz való jog
  8.7     Tiltakozás joga
  8.8     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  8.9     Visszavonás joga
  8.10   Bírósághoz fordulás joga
  8.11   Adatvédelmi hatósági eljárás
 9. Egyéb rendelkezések
 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Varga Beatrix e. v. (székhely: 2600 Vác, Báthori Miklós u. 11/a, 2. em. 1.) a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Varga Beatrix e. v. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www. orommelelni.hu/adatvedelem címen.

Varga Beatrix e. v. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Varga Beatrix e. v. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja  ügyfelei  információs  önrendelkezési  jogának  tiszteletben  tartását.  Varga Beatrix e. v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Varga Beatrix e. v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné, az alábbi elérhetőségeken  léphet  kapcsolatba  az adatkezelővel:

Varga Beatrix e. v. minden hozzá beérkezett  e-mailt  a  személyes  adatokkal  együtt  az  adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

Név:  Varga Beatrix e. v.

Székhely: 2600 Vác, Báthori Miklós u. 11/a

Nyilvántartási szám:  34302682

Bejegyző hivatal: Budapest Főváros Kormányhivatala, IX. kerületi hivatala, Okmányirodai Osztály

Adószám: 66360913143

Telefonszám: +36 20 345 8949

E-mail: vargabeatrix3@gmail.com; varga.beatrix@orommelelni.hu

2.1   Adatvédelmi tisztviselő

Név: Varga Beatrix

Telefonszám: +36 20 345 8949

Email: vargabeatrix3@gmail.com; varga.beatrix@orommelelni.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1   Regisztráció során megadandó személyes adatok

3.1.1.     Hírlevél feliratkozás során megadandó személyes adatok:

 • email cím
 • vezetéknév
 • keresztnév

3.1.2.     Időpontegyeztetés, egyéni konzultáció előkészítése során megadandó személyes adatok (kötelezően megadandó adatok kiemelve):

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • születési idő
 • számlázási név és cím
 • email cím
 • telefonszám
 • hozzájárulás hírlevél küldéséhez
 • milyen ügyben fordul hozzám
 • preferált idősáv
 • preferált helyszín
 • lehetőség egyéb megjegyzés tételére

3.1.3.     Tanfolyami jelentkezés során megadandó személyes adatok:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • születési hely
 • születési idő
 • számlázási név és cím
 • email cím
 • telefonszám

3.1.4.     Számlázáshoz kötelezően bekért és megadandó személyes adatok:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • számlázási név és cím
 • email cím

3.2   Technikai adatok

Varga Beatrix e. v. a személyes adatok  kezeléséhez  a  szolgáltatás  nyújtása  során  alkalmazott  informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Varga Beatrix e. v. az adatokat megfelelő  intézkedésekkel  védi  a  jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés,  valamint  a  véletlen  megsemmisülés ellen.

Varga Beatrix e. v. olyan  műszaki,  szervezési  és  szervezeti  intézkedésekkel  gondoskodik  az  adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Varga Beatrix e. v. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak  és a feldolgozás  módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá   tudjon   férni   a   kívánt   információhoz,  és   rendelkezésre   álljanak   az   ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3   Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni  beállításait,  amelyek  felhasználásra  kerül(het)nek    online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és  zökkenőmentesen  böngészhessék  az  orommelelni.hu weboldalát,  használhassák  annak  funkcióit,  és  az  ott  elérhető  szolgáltatásokat.  Az ilyen típusú sütik érvényességi  ideje  a  munkamenet  (böngészés)  befejezéséig  tart,  a  böngésző  bezárásával  a  sütik  e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Varga Beatrix e. v. az orommelelni.hu weboldalon alkalmazza a  Google  Analytics mint  harmadik  fél  sütijeit  is. A Google Analytics statisztikai  célú  szolgáltatás  használatával  az  orommelelni.hu  információkat  gyűjt  azzal  kapcsolatban,  hogy  a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának  céljával  használja  fel.  Ezen  sütik  szintén  lejáratukig  a  látogató  számítógépén  vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4   Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Online rendelés során megadandó személyes adatok (kötelezően megadandó adatok kiemelve):

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • születési idő
 • számlázási név és cím
 • bankszámlaszám
 • email cím
 • telefonszám

3.5   Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézés során megadandó személyes adatok (kötelezően megadandó adatok kiemelve):

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • email cím
 • telefonszám

3.6   Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevél feliratkozás során megadandó személyes adatok:

 • email cím
 • vezetéknév
 • keresztnév

Hírlevélre feliratkozni vagy emailben elküldött jelentkezéssel vagy az orommelelni.hu oldalon való regisztrációval lehetséges.

Minden kiküldött hírlevél lehetőséget ad a leiratkozásra is.

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési

ideje

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Hírlevél regisztráció Hírlevélküldés Szolgáltatáshoz tartozó adatkezelés, annak folyamatos javítása, magas minősége érdekében 10 év
Konzultációra való regisztráció, tanácsadás Konzultációk szervezése, tanácsadás során való együttműködés, ajánlások Szolgáltatáshoz tartozó adatkezelés, annak folyamatos javítása, magas minősége érdekében 10 év
Tanfolyami regisztráció Tanfolyamok szervezése, résztvevők, résztvevők haladásának nyilvántartása Szolgáltatáshoz tartozó adatkezelés, annak javítása, magas minősége érdekében 10 év
Számlázás Számlák generása, kiküldése Jogszabály szerinti kötelezettség 8 év

 

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1   Általános adatkezelési irányelvek

Varga Beatrix e. v. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos  esetekben  a  megadott  adatok  egy  körének  kezelését,  tárolását,  továbbítását  jogszabályok   teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk Varga Beatrix e. v. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési  jogról  és az információ-szabadságról
 • (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül  helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII.  törvény –  a  pénzmosás  és  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes  adatai  (vagyis  azok  az  adatok,  amelyek  az  Ön  személyével  kapcsolatba  hozhatók)  a következő   módon   kerülhetnek   a   kezelésünkbe:   egyfelől   az   internetes   kapcsolat   fenntartásával összefüggésben  az  Ön  által  használt  számítógéppel,  böngészőprogrammal,  internetes  címmel,  a látogatott    oldalakkal    kapcsolatos    technikai    adatok    automatikusan    képződnek    számítógépes rendszerünkben,  másfelől  Ön  is  megadhatja  nevét,  elérhetőségét  vagy  más  adatait,  ha  a  honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A   rendszer   működtetése   során   technikailag   rögzítésre   kerülő   adatok:   az   érintett   bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az orommelel.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az  érintett  külön  nyilatkozata  vagy  cselekménye  nélkül  a  belépéskor,  illetve  kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Varga Beatrix e. v. fér hozzá.

 1. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 • Codex Alba Könyvelőiroda Kft., 1107 Budapest, Gém u. 6., I. lház, 6. em. 5. – Bereczky Réka, könyvelő
 • hu Kft. (szamlazz.hu üzemeltetője); 1031 Budapest, Záhony u. 7/C
 • Nemzeti Adóhatóság

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezeléséről,  valamint  kérheti  személyes  adatainak helyesbítését,   illetve   –   a   kötelező   adatkezelések   kivételével   –   törlését,   visszavonását,   élhet adathordozási-,  és  tiltakozási  jogával  az  adat  felvételénél  jelzett  módon,  illetve  az  adatkezelő  fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Varga Beatrix e. v. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34.  cikk  szerinti  minden  egyes  tájékoztatást  tömör,  átlátható,  érthető  és  könnyen  hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes  adatokhoz  és  a  következő  információkhoz  hozzáférést  kapjon:  az  adatkezelés  céljai;  az érintett   személyes   adatok   kategóriái;   azon   címzettek   vagy   címzettek   kategóriái,   akikkel,   illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz  benyújtásának  joga;  az  adatforrásokra  vonatkozó  információ;  az  automatizált  döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy   az   ilyen   adatkezelés   milyen   jelentőséggel   bír,   és   az   érintettre   nézve   milyen   várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3   Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Varga Beatrix e. v. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4   Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Varga Beatrix e. v. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból  a célból, amelyből  azokat gyűjtötték  vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az
 • adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi
 • kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes   adatok   gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az  adatok  törlése  nem  kezdeményezhető,  ha  az  adatkezelés  szükséges:  a  véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási   célból   vagy   statisztikai   célból,   közérdek   alapján;   vagy   jogi   igények   előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Varga Beatrix e. v. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett  ellenzi  az  adatok  törlését,  és  ehelyett  kéri  azok felhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az  adatkezelés  korlátozás  alá  esik,  a  személyes  adatokat  a  tárolás  kivételével  csak  az  érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6   Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7   Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9   Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás                      

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási  hatóság, a Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság  Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más  szervek  tájékoztatás  adása,  adatok  közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Varga Beatrix e. v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

***

Jelen tájékoztatás alapjául szolgáló dokumentumminta forrása >>>