Örömmel Élni

Jogi nyilatkozat

— OrommelElni.hu —

1. Impresszum

Az OrommelElni.hu weblap (továbbiakban: Weblap) kiadója (továbbiakban: Kiadó) és tulajdonosa Varga Beatrix egyéni vállalkozó (adószám: 66360913-1-43).

2. Szerzői jog

A Weblapon megjelent információk és grafikai megoldások – amennyiben erre külön jelzés nem utal – a Kiadó tulajdonát képezik, vagy a Kiadó rendelkezik az azok használatára jogosító licenccel, illetve más engedéllyel. A Kiadó tulajdonát képező információk és grafikai megoldások közzététele, reprodukálása és tárolása harmadik felek felé bármilyen elektronikus vagy hagyományos közvetítőcsatornán és tárolórendszerben – a webböngészéshez szükséges tevékenységek kivételével – kizárólag a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az ettől eltérő, engedély nélküli felhasználási módok a szerzői jogokról szóló törvény rendelkezéseibe ütköznek.

Copyright (C) 2012–2015 Varga Beatrix

3. Védjegyek

A Weblapon megjelenő nevek és emblémák tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az Örömmel Élni kifejezés Varga Beatrix szellemi tulajdona és kereskedelmi védjegye.

4. Használati feltételek

A Kiadó Weblapjának megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi használati feltételeket.

Elvárt magatartás

A Weblap használatának feltétele, hogy a látogató a Weblapot semmiféle törvényellenes, vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. A látogató nem használhatja oly módon a Weblapot és a rajta elérhető szolgáltatásokat, amivel sérülést, üzemzavart, túlterhelést vagy károsodást okozhat a Weblap vagy a Weblapot üzemeltető szolgáltató működésében és eszközparkjában, illetve amivel másokat akadályoz a Weblap használatában. A látogató sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet a Weblap nem nyilvános részeinek, illetve a Kiadó tulajdonát képező vagy a Weblaphoz kapcsolódó bármely számítógéprendszer vagy hálózat jogosulatlan elérésére.

Tilos a Weblapon megjelent email-címeket kéretlen levelezésre használni, vagy bármilyen olyan tömeges és ismételt kommunikációt kezdeményezni, melyhez a címzettek kifejezetten nem járultak hozzá, és hallgatólagos hozzájárulásuk sem vélelmezhető (például reklámlevelek), illetve amelyek fennakadást okozhatnak a címzettek munkájában, vagy a postaládájukat üzemeltető szervezet, annak számítógéprendszerei és hálózata működésében.

Más weblapokra mutató hivatkozások

A más (nem a Weblap internetes tartományba tartozó) hivatkozások a Kiadó Weblapján kívülre vezetnek. A hivatkozott weblapokról – ellenkező jelzés hiányában – feltételezni kell, hogy a Kiadó sem irányítási, sem befolyásolási képességgel nem rendelkezik tekintetükben, így a Kiadó nem felelős egyetlen hivatkozott weblap tartalmáért sem. A Kiadó csak a látogatók kényelme érdekében biztosítja ezeket a hivatkozásokat, és egyetlen hivatkozás szerepeltetése sem jelenti azt, hogy a Kiadó egyetértését fejezné ki az ilyen weblapok tartalmával kapcsolatban.

Felelősségkizárás

A Kiadó, jóllehet körültekintően és jóhiszeműen jár el a Weblapon megjelenő információk közzététele során, semmilyen felelősséget nem vállal a Weblapon közzétett információkért, azok valódiságáért, pontosságáért, megbízhatóságáért és állandóságáért. A Kiadót semmilyen felelősség nem terheli a Weblap vagy az azon közzétett információk és eszközök használatából fakadó károkért, beleértve – de nem kizárólag ezekre korlátozva – az üzleti forgalom elmaradását, az adatvesztést, a profitvesztést, a működési problémákat, illetve a valós vagy vélelmezett célokra való használhatatlanságot.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply